EGZAMIN

Zarząd Klubu informuje, że dnia 16 marca (czwartek) o godzinie 17:30 odbędzie się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu.

Zapisy na listę proszę dokonać najpóźniej do 15 marca w klubie.

Opłata wg cennika w kasie klubu.