EGZAMIN

5 marca z udziałem 30 młodych karateków odbył się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu. Egzaminatorami byli sensei Marcin i Tomasz Staściuk, którzy pozytywnie zaliczyli test wszystkim uczestnikom. Nie zabrakło, jak na każdym teście błędów i poprawek, które mamy nadzieje młodzi zawodnicy wyeliminują przy następnym egzaminie.