EGZAMIN

Zarząd Klubu informuje o egzaminie na stopnie kyu.

odbędzie się 11 czerwca (we wtorek)

dla zdających na kyu od 10/1 do 9/3 na godzinę 17:00

dla zdających na kyu od 8/1 do 1 na godzinę 18:30

Opłata wg taryfikatora do 10 czerwca.

w egzaminie mogą wziąć udział tylko osoby zweryfikowane przez sensei.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

OSU!