XXI Zimowa Akademia Karate

                            PLAN ZAJĘĆ XXI ZAK 19 styczeń – 1 luty 2015 r.

 

19.01.15r. (poniedziałek – ZG nr 3 Dz-ów ul. Sikorskiego 2, godz. 17.00 spotkanie organizacyjne, trening)

a) informacja o uczestnictwie

b) podział na grupy wiekowe

– grupa I (do 8 lat) godz.17.00-18.00

– grupa II (9-12 lat) godz. 18.00-19.00

– grupa III (od 12 lat) godz. 19.00-20.30

c) przedstawienie osób prowadzących zajęcia

d) etykieta Dojo (zachowanie się w czasie zajęć)

e) przebieg zajęć

f) podstawowe nazewnictwo stosowane w czasie zajęć

 

20.01.15r. (wtorek – ZS Niemczy ul. B. Chrobrego 25 godz.15.30-16.30)

-gry zabawy, techniki ręczne i nożne stosowane w walce karate Kyokushin

 

21.01.15r. (środa –ZG nr 3  Dz-ów  godz. 17.00-20.30)

– grupa I – podstawy ukemi (pady i przewroty, zajęcia ogólnorozwojowe)

– grupa II – podstawy ukemi (pady i przewroty, zajęcia ogólnorozwojowe)

– grupa III – kata

 

22.01.15r. (czwartek – ZS Niemczy ul. B. Chrobrego 25 godz.15.30-16.30)

-gry i zabawy, podstawy ukemi oraz kata

 

23.01.15r. (piątek – ZG nr 3  Dz-ów godz.17.00-18.30)

– grupa II,III- łączenie technik ręcznych i nożnych na tarczach z zastosowaniem do walki

 

24.01.15r. (sobota godz.10.00 zajęcia na basenie)

 

26.01.15r. (poniedziałek ZG nr 3  Dz-ów godz.17.00-20.30)

– grupa I – zajęcia na sprzęcie treningowym (worki, tarcze),

– grupa II, III – zajęcia na sprzęcie treningowym (worki, tarcze), siłka

– prelekcja na temat narkomani i wszelkiego rodzaju używek oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym – godz.18.00

 

27.01.15r. (wtorek – ZS Niemczy ul. B. Chrobrego 25 godz.15.30-16.30)

-gry zabawy, kihon w ruchu łączenie technik nożnych i ręcznych

 

28.01.15r. (środa ZG nr 3  Dz-ów godz. 17.00-20.30)

– grupa I – gry i zabawy, ćwiczenia rozciągające

– grupa II,III – mecz chińskiego kosza, ćwiczenia rozciągające, joga

 

29.01.15r. (czwartek – ZS Niemczy ul. B. Chrobrego 25 godz.15.30-16.30)

-gry i zabawy, podstawy ukemi łączenie technik nożnych i ręcznych

 

30.01.15r. (piątek ZSG nr 3 Dz-ów godz.17.00 wręczenie pamiątkowych dyplomów, certyfikatów, zakończenie XXI ZAK  inf. o zapisach do klubu -ulotki)

 

31.01.15r. (sobota godz.10.00 wyjazd na lodowisko do Świdnicy)

 

OSU!