Medal za zasługi dla Dzierżoniowa

Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa jest wyrazem wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej za wybitne zasługi dla rozwoju miasta.

Może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Pieczę nad tym wyróżnieniem sprawuje „Kapituła Medalu”, którą stanowią: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący stałych komisji.

zasluzeni

Doceniając całość aktywnej działalności sportowej na rzecz społeczności Dzierżoniowa Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Dzierżoniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Kyokushin Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji w dniu 25 lutego 2013r. roku podczas 32 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.