Wymagania japońskie

Wymagane kata na poszczególne stopnie Kyu i Dan od 2021 roku
IKO Kyokushinkaikan

Poniżej podane są minimalne okresy szkolenia wymagane do egzaminu na kolejny stopień.
Okres systematycznych treningów trzy razy w tygodniu (około 4 godzin tygodniowo) po jakim
można przystępować do kolejnego stopnia w zakresie 10 -4 Kyu wynosi 3 miesiące.
w zakresie 3 Kyu – 1 dan 6 miesięcy.

10 KYUTaikyoku 1 i 2, Sokugi Taikyoku 1
9 KYUTaikyoku 3
8 KYUSokugi Taikyoku 2 i 3
7 KYUPinan 1
6 KYUPinan 2, Sanchin
5 KYUPinan 3, Yantsu
4 KYUPinan 4, Tsuki no Kata
3 KYUPinan 5, Gekisai 1
2 KYUGekisai 2, Tekki 1, Taikyoku Ura 1~3
1 KYUGekisai 3, Tekki 2

1 DanPinan Ura 1~5, Saifa

Do egzaminu na 1 dan można przystąpić po minimum 6 miesiącach od egzaminu na 1 kyu. Należy pamiętać, że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 1 dan rekomendowany jest okres 1-2 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.


2 DanSeienchin, Garyu, Tekki 3, Bassai

Do egzaminu na 2 dan można przystąpić po minimum 2 latach od egzaminu na 1 dan. Należy pamiętać, że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 2 dan rekomendowany jest okres 3-4 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.


3 Dan – Seipai

Do egzaminu na 3 dan można przystąpić po minimum 3 latach od egzaminu na 2 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 3 dan rekomendowany jest okres 4-5 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.


4 Dan – Kanku

Do egzaminu na 4 dan można przystąpić po minimum 4 latach od egzaminu na 3 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 4 dan rekomendowany jest okres 5-6 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.


5 Dan – Sushiho, Tensho

Do egzaminu na 5 dan można przystąpić po minimum 5 latach od egzaminu na 4 dan. Należy pamiętać że to jest minimalny okres akceptowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Do egzaminu na 5 dan rekomendowany jest okres 6-7 lat systematycznych treningów od ostatniego egzaminu.