Wymagania +14 lat

10 Kyu (min. 1 m-c treningu) – biały pas

 • Zasady noszenia karategi i wiązanie obi.
 • Znaczenie słowa kyokushinkai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo
 • Liczenie po japońsku do 10
 • Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 • Uderzenia: morote-tsuki (jodan/chudan/gedan), seiken-tsuki (chudan/jodan/gedan).
 • Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 • Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-kage.
 • Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 • Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan/chudan/gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri.   Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 Kyu (min. 2 kolejne m-ce treningu) – biały pas z błękitnym pagonem

 • Historia kyokushinkai karate.
 • Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 • Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (chudan/jodan/geden), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (chudan/jodan/geden).
 • Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 • Kopnięcia: mae-geri-chudan.
 • Kata: kihon-no-kata sono-ichi
 • Oddychanie: nogare.
 • Ippon-kumite: tori (atakujący) – jodan-tsuki ; uke (broniący się) – jodan-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący – jodan-tsuki ; broniący się – jodan-uke + kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący – wykonuje atak ręką ; broniący się – wykonuje jodan-uke + jodan-gyaku-tsuki i hiza-geri.
 • Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

8 Kyu (min. 3 kolejne m-ce treningu) – niebieski pas

 • Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (chudan/jodan/gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 • Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 • Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku/chusoku), yoko-kage (sokuto).
 • Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
 • Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 • Ippon-kumite: atakujący – chudan-tsuki ; broniący się – soto-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący – seiken-chudan-tsuki ; broniący się – soto-uke + kontra seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
 • Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący – seiken-chudan-tsuki ; broniący się – soto-uke + seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
 • Jiyu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 • Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

7 Kyu (min. 3 kolejne m-ce treningu) – niebieski pas z żółtym pagonem

 • Pozycje: neko-ashi-dachi
 • Uderzenia i cięcia: tetsui-oroshi-ganmen-uchi, tetsui-kome-kami-uchi, tetsui-hizo-uchi, tetsui-yoko-uchi (chudan/jodan/gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 • Bloki: seiken-juji-uke (jodan/gedan), shuto-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: haisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 • Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.
 • Sanbon-kumite: atakujący – wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki ; broniący się – cofając wykonuje 3 kroki kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai + kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 • Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 • Ippon-kumite: atakujący – jodan-tsuki ; broniący się – uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący – jodan-tsuki ; broniący się – uchi-uke + kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki, mawashi-geri-gedan.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący – jodan-tsuki ; broniący się – uchi-uke + kontruje technikami uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.
 • Jiyu-kumite: randori.
 • Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 30 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

6 Kyu (min. 4 kolejne m-ce treningu) – żółty pas

 • Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 • Uderzenia i ciecia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-    ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (chudan/jodan), hiji-jodan i chudan-ate.
 • Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 • Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 • Kata: pinan sono-ni.
 • Renraku: atakujący – mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki ; broniący się soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
 • Ippon-kumite: atakujący – migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki ; broniący się hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący – migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki ; broniący się hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i  chudan-mawashi-geri.
 • Jiyu-kumite: I kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 10 x 2 min.
 • Test sprawnościowy: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 Kyu (min. 4 kolejne m-ce treningu) – żółty pas z zielonym pagonem

 • Pozycje: moro-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan/chudan/gedan), hiji-age-ate-jodan.
 • Bloki: shotei-uke (jodan/chudan/gedan), mae-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: ushiro-geri-chudan 3 metodami (przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok).
 • Kata: pinan-sono-san.
 • Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki.
 • Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
 • Ippon-kumite: atak – migi-mae-geri-chudan ; obrona – hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-jodan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atak – migi-mae-geri-chudan ; obrona – hidari-shotei-uke-gedan + kontra hidari-  mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan.
 • Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 12 x 2 min.
 • Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3     palcach, 50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

4 Kyu (min. 6 kolejnych m-cy treningu) – zielony pas

 • Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi
 • Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, -ganmen-uchi, -uchi-komi i -uchi-uchi.
 • Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku/haisoku), ushiro-geri-jodan.
 • Kata: sanchin-no-kata.
 • Jiyu-ippon-kumite: III kyokushinkai-kumite.
 • Jiyu-kumite: 15 x 2 min. oceniając siłę, kondycje, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
 • Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 70 skłonów w przód z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 10 przeskoków przez własny pas w przód i tył.
 • Test temashiwari – łamanie łącznie dwóch desek o grubości 2,4 cm (1 cal) dwoma technikami do wyboru shuto, hiji, hiza, kakato.

3 Kyu (min. 6 kolejnych m-cy treningu) – zielony pas z brązowym pagonem

 • Pozycje: shiko-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.
 • Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-geden-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.
 • Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan/chudan/gedan), ago-jodan-geri.
 • Kata: pinan sono-yon, kihon-kata-sono-ni.
 • Yakusoku-ippon-kumite: atakujący (tori) informuje, jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
 • Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin-kumite
 • Jiyu-kumite: 20 x 2 min.
 • Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 • Test poruszania się w rożnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata
 • Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.
 • Test temashiwari – łamanie łącznie trzech desek o grubości 2,4 cm (1 cal) trzema technikami do wyboru shuto, hiji, hiza, kakato.

2 Kyu (min. 8 kolejnych m-cy treningu) – brązowy pas

 • Uderzenia i cięcia: hiraken-tsuki (chudan/jodan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (chudan/jodan), age-jodan-tsuki.
 • Bloki: koken-uke (chudan/jodan/gedan).
 • Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 • Kata: pinan sono-go, geksai-dai.
 • Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie przez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 25 x 2 min.
 • Test sprawnościowy: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion  w podporze przodem na palcach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan, 20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 • Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.
 • Znajomość przepisów walki sportowej kyokushin.
 • Test temashiwari – łamanie łącznie ośmiu desek o grubości 2,4 cm (1 cal) czterema technikami do wyboru seiken, shuto, hiji, kakato, mawashi.

1 Kyu (min. 12 kolejnych m-cy treningu) – brązowy pas z czarnym pagonem

Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (chudan/jodan), naka-yubi-ippon-ken (chudan/jodan), oya-yubi-ken (chudan/jodan), atama-tsuki (mae/yoko/ushiro).

 • Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
 • Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 • Kata: yantsu, tsuki-no-kata.
 • Renraku: lewa pozycja walki.

            a) Poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki,shita-tsuki.

            b) Poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki,gyaku-tsuki, gyaku-mawashi,i gedan-barai.

 • Tachi-waza: o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi, soei-nage.
 • Jiyu-ippon-kumite: VI kyokushin-kumite.
 • Juiy-kumite: 25 x 2 min.
 • Tameshiwari z użyciem 1 standardowej deski (30x20x2,5 cm): seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri.
 • Test sprawnościowy: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 25 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 30 przeskoków przez własny pas.
 • est temashiwari – łamanie łącznie dziesięciu desek o grubości 2,4 cm (1 cal) pięcioma technikami do wyboru seiken, shuto, hiji, kakato, mawashi, ushiro mawashi.

·         Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w  kyokushin.


1 Dan (minimum kolejny 1 rok treningu) – czarny pas ze złotym pagonem

 • Znajomość całego materiału do 1 kyu włacznie.
 • Uderzenia i cięcia:
  • morote-haito-uchi (chudan/jodan),
  • haito-uchi (gedan/chudan/jodan).
 • Bloki:
  • morote-kake-uke (chudan/jodan),
  • osae-uke-chudan.
 • Kopnięcia:
  • kake-geri (kakato/chusoku),
  • ushiro-mawashi-geri (gedan/chudan/jodan).
 • Kata:
  • tensho,
  • saiha,
  • taikyoku-ura.
 • Renraku:
  • migi-mawashi-geri-jodan,
  • hidari-ushiro-mawashi-geri-jodan,
  • migi-jodan-mae,
  • hidari-mawashi-geri-jodan,
  • migi-ushiro-mawashi-geri-jodan.
 • Jiyu-ippon-kumite:
  • wszystkie kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite:
  • minimum 30 x 2 min.
 • Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek:
  • seiken-tsuki,
  • shuto-sakotsu-uchi,
  • keri-waza.
 • Test sprawnościowy:
  • 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
  • 150 skłonów w przód z leżenia na plecach,
  • 100 przysiadów,
  • 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
 • Wszystkie techniki w odwrotnej pozycji gyaku.
 • Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

2 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu) – czarny pas z dwoma złotymi pagonami

 • Znajomość całego materiału do 1 dan włącznie.
 • Uderzenia i cięcia:
  • toho-uchi,
  • keiko-uchi.
 • Bloki:
  • hiji-uke-chudan,
  • gedan-shotei-morote-uke,
  • gedan-shuto-morote-uke.
 • Kopnięcia:
  • tobi-ushiro-geri,
  • tobi-ushiro-mawashi-geri,
  • tobi-mawashi-geri,
  • age-kakato-ushiro-geri.
 • Kata:
  • kanku-dai,
  • geksai-sho,
  • seianchin,
  • pinan sono-ichi ura.
 • Jiyu-kumite:
  • minimum 35 x 2 min.
 • Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek:
  • minimum 4 techniki.
 • Test sprawnościowy:
  • 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach,
  • 150 skłonów w przód z leżenia na plecach,
  • 100 przysiadów.
 • Udział w Mistrzostwach Polski lub miedzynarodowym turnieju.
 • Posiadanie uprawnień sędziego krajowego.

3 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu) – czarny pas z trzema złotymi pagonami

 • Znajomość całego materiału do 2 dan włącznie.
 • Kata:
  • sushi-ho,
  • garyu,
  • seipai,
  • pinan-sono-ni, san i yon ura,
  • Bo-kata-tsyon.
 • Jiyu-kumite:
  • minimum 50 walk po 2 minuty.
 • Tameshiwari:
  • minimum 5 technik.
 • Test kondycyjny:
  • 100 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  • 25 ugięć ramion w podporze przodem na 2, 3, 5 palcach,
  • 200 uniesień tułowia z leżenia na plecach ze skrętem tułowia,
  • 150 przysiadów.
 • Posiadanie licencji sędziego międzynarodowego oraz wiedzy medycznej na poziomie ratownika.