Dłużnicy klubu

Osoby, które nie wywiązują się z umowy muszą liczyć się z poniesieniem konsekwencji.

LISTA OSÓB DO WIADOMOŚCI ZARZĄDU I RADY KLUBU !!!